Contact us


Dr.Rimmi Shekhawat’s Marudhar dental centre | Best dental implants clinic in Jaipur | Dentist in vaishali nagar.


2nd / 3rd Floor, Plot No.18, Main, Gautam Marg, near PSJ Jewellers, Shivraj Niketan Colony, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021